Grub2 の設定

GUI は、grub-customizer がある。

インストール方法

sudo apt update
sudo apt install grub-customizer

/etc/default/grub を編集。

GRUB_DEFAULT="Ubuntu"
を変更する。

OS名を調べるには、

grep menuentry /boot/grub/grub.cfg

変更内容を反映

sudo update-grub

sudo grub-install /dev/sda


バージョンの調べ方
$ grub-install --version
grub-install (GRUB) 2.04-1ubuntu47

grub2 コマンド シェル
grub> ls
grub> ls (hd0,msdos1)
grub> root=(hd0,msdos1)
grub> ls /
grub> linux /boot/vmlinuz-linux root=/dev/sda1
grub> initrd /boot/initramfs-linux.img
grub> boot

Arch Linux
# pacman -S grub

# pacman -S os-prober

# grub-install --target=i386-pc --recheck --debug /dev/sda

# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg


Return

Jan/23/2022 AM 08:15